• Tên sản phẩm : [수요이벤트] 펩타이드크림 할인
  • Giá bán : ₫2,312,138
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 각 제품 20개한정
   06월 26일 OPEN
   수요이벤트 무료배송
   수분영양보습 미백주름개선!
   #코어탄력 #촉촉한피부결 #프리미엄크림
   72,000 ~
 • Tên sản phẩm : [ 초특가 1+1 ] 리뉴얼크림 50ml / 250ml
  • Giá bán : ₫655,105
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 이벤트
   환절기 수분 장벽 강화 크림 할인!
   #미백주름개선 #영양공급 #진정크림
   15,000 ~
 • Tên sản phẩm : [임박특가] 안티에이징앰플 30ml(대용량)
  • Giá bán : ₫2,023,121
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 안티에이징앰플30ml 임박특가할인
   고농축 천연 앰플로 피부타입별 집중케어
   앰플30ml 1+1개 29,900원
   앰플30ml 2+2개 56,000원
   앰플30ml 4+4개 102,000원
 • Tên sản phẩm : SALE 필러매직시스템 1차 각질팩 250ml
  • Giá bán lẻ : ₫1,830,443
  • Giá bán : ₫1,098,265
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 40%할인
   95,000 -> 57,000
   [ 1차 각질팩 ]
   파파야 천연효소 저자극 각질팩
   #각질제거 #수분필링 #저자극
 • Tên sản phẩm : [SALE] 필러매직시스템 2차 영양팩 250ml
  • Giá bán lẻ : ₫1,830,443
  • Giá bán : ₫1,098,265
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 40%할인
   95,000 -> 57,000
   [2차 영양팩]
   각질정돈 후 수분&영양 보습
   #수분팩 #영양팩 #슬리핑팩
 • Tên sản phẩm : 휴나셀 비타C 세럼 30ml
  • Giá bán lẻ : ₫1,618,497
  • Giá bán : ₫971,098
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 40%할인
   84,000 -> 50,400
   [미백&주름개선 기능성]
   생기충전&브라이트닝효과
   칙칙한 안색, 나이든 피부가 걱정이신 분들에게
   추천해드리는 제품
 • Tên sản phẩm : 휴나셀 리바이탈세럼 30ml
  • Giá bán lẻ : ₫1,618,497
  • Giá bán : ₫971,098
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 40%할인
   84,000 -> 50,400
   [미백&주름개선 기능성]
   영양공급&피부재생
   수분장벽강화&개선
   피부 에너지 충전
 • Tên sản phẩm : 휴나셀 히아론세럼 30ml
  • Giá bán lẻ : ₫1,618,497
  • Giá bán : ₫971,098
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 40%할인
   84,000 -> 50,400
   [미백&주름개선 기능성]
   수분충전&수분장벽강화
   피부속부터 촉촉한보습
   히아루론산 함유
 • Tên sản phẩm : [12월 임박상품] 앱솔루트선크림 50ml 할인
  • Giá bán lẻ : ₫1,310,211
  • Giá bán : ₫327,552
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 자외선차단제 SPF 50+ PA++++
   #베리류함유 #촉촉한선크림 #남녀공용
   앱솔루트선크림 1개 17,000원
   앱솔루트선크림 2개 29,000원
   앱솔루트선크림 3개 35,000원
  Sản phẩm hết hàng
 • Tên sản phẩm : 임박특가 SALE 펩타이드토너100ml
  • Giá bán lẻ : ₫366,088
  • Giá bán : ₫190,751
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1+1 특가할인
   [ 주름개선 기능성 ]
   수분충전, 피부 밸런스 케어
   악건성분들에게 추천해드리는 토너
 • Tên sản phẩm : [모공 딥클렌징] 산소폼, 효소폼 딥클렌징세트
  • Giá bán lẻ : ₫1,618,497
  • Giá bán : ₫1,456,647
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : [ 워시파우더 + 오투셀클렌저 ]
   [펌프 증정]
   클렌징 재주문율 1위
   강한 자극 없이 각질제거, 피지제거에 좋은 클렌저
   #약산성클렌저 #저자극 #딥클렌징
 • Tên sản phẩm : 구형용기)마지막 특가 1+1 리페어 비비크림50ml
  • Giá bán lẻ : ₫1,676,300
  • Giá bán : ₫1,357,803
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : #손상피부케어 #붉은기커버
   [리페어비비 역대급 할인!]
   마지막특가 50ml - 수량 소진시 자동품절